کردآسیابی نام روستایی زیبادرشهرستان سوادکوه میباشدکه زادگاه پدری همه اقوام قوم بائه میباشد.قوم بائه یکی ازبزرگترین اقوام شهرستان سوادکوه میباشند که از دیر بازدراین منطقه کوهستانی سکونت داشته بودند. البته الان بنابراقتضای زمان همه قوم بائه ازکردآسیاب کوچ کرده وبه قائمشهروروستاهای همجوارکوچ کرده اند.قوم بائه را همه با پسوندکردآسیابی می­شناسند خاستگاه قومی اقوام بائه از کردهای کامیاران کردستان می باشند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب ریشه های قومی قبایل سوادکوه تالیف دکتر ابراهیم درویشی مراجعه کرده و اطلاعات بیشتری کسب نمایید پس می توان گفت پهلوان بهداد سلیمی کرد آسیابی نیز همانند پهلوان کیانوش رستمی که هردو قهرمان وزنه برداری جهان شدند کرد هستتاريخ : جمعه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۰ | 14:12 | نویسنده : رحمانی |